Skip to content

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Obchodní korporace informuje v souladu s ustanovením § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. 

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Více informací na tomto odkazu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

V Brně 01.11.2021


Mgr. Miroslav Odložilík
Managing Director

NAMI-Tech s.r.o.,

Purkyňova 648/125,

612 00 Brno, Czech Republic

IČO – 26237474, DIČ – CZ26237474

info@nami-tech.com

nami-tech.com