Skip to content

COOKIES

🇬🇧 Cookies are text files containing a small amount of information that are downloaded to your device when you visit our website. Cookies are then shared with our website or another website that recognizes them on each subsequent visit. Cookies perform various tasks, for example enabling efficient navigation between web pages, remembering your preferences and overall improving the user experience. They can also ensure that the advertisements displayed online are better tailored to your interests.

On the website you will find a description of what cookies we use, including the possibility to express consent to their use. Please note that third parties (including, for example, external service providers) may also use cookies or access data collected by cookies on the website. You can find more information about cookies and their current list via individual internet browsers, most often in the Developer Tools item.

Consent can be expressed through a check box contained in the so-called cookie bar. You can subsequently refuse cookies in the settings of your Internet browser, or set the use of only some of them.

You can find more information about managing cookies in individual browsers at the following links:

🇨🇿  Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
Na webových stránkách naleznete popis, jaké cookies používáme včetně možnosti vyjádřit souhlas s jejich použitím. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech: